10.10.2022

V dňoch 26. – 30. októbra predvedie HF Agro diskové brány GEKON-5 v Rumunsku na medzinárodnej poľnohospodárskej výstave INDAGRA-2022 (Bukurešť).

Po úspešnej debutovej účasti na poľskej výstave „AGRO SHOW“ bola HF Agro pozvaná do Rumunska, kde spoločnosť predstaví spoľahlivé, užívateľsky prívetivé tanierové brány GEKON-5.

Diskové brány GEKON sú strojom, ktorého úroveň nastavenia a konštrukčné možnosti umožnia farmárom dokončiť požadovanú kvalitu kultivácie ihneď po prvom prejazde. Vyvážená cena, vysoký výkon a pohodlný dizajn jednotky vyvolali medzi európskymi farmármi obrovský dopyt.

Rumunský trh je veľmi sľubný, poľnohospodárstvo sa rýchlo rozvíja, takže HF Agro sa teší na prilákanie nových partnerov a kupujúcich.

Pozývame Vás na výstavisko "Romexpo" v stánku 53E.

< Back to news list

Contact us

Our site, like most others, uses cookies and other similar technologies (pixel tags, etc.) to provide services that best meet your interests and needs, as well as collect statistical and marketing information for analysis and improvement our services and sites.

I accept cookies I refuse cookies Privacy Policy